Polityka prywatności

Dane użytkowników
Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą witrynę. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników wyświetlających naszą stronę. Dane użytkownika podawane dobrowolnie w formularzu kontaktowym są wykorzystywane jedynie do celów zapewnienia obsługi klienta oraz realizacji zamawianych przez niego usług. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Kontakt
Firma AUTOMETR kontaktuje się z użytkownikami, którzy przekazali swoje dane kontaktowe, wyłącznie w celu zapewnienia obsługi klienta oraz realizacji zamawianych przez niego usług. Kontakt z użytkownikiem może być realizowany drogą telefoniczną, korespondencją elektroniczną lub tradycyjną – w zależności od zakresu danych kontaktowych podanych przez użytkownika.

Pliki cookies
Strona wykorzystuje pliki cookies, które są wykorzystywane jedynie do zapewnienia jej prawidłowego działania.

Zmiana danych przez użytkownika
Użytkownik, który przekazał swoje dane firmie AUTOMETR, ma możliwość ich modyfikacji lub usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub korespondencją tradycyjną na adres AUTOMETR Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Przedpole 1, 02-241 Warszawa.